Een nieuw begin: Caeruleus XVIII

De clubavond in juni duidt voor menig Caeruleaan op het einde van een afgelopen werkingsjaar. Maar natuurlijk weten we allemaal dat dit einde ook een nieuw begin inluidt: een nieuwbakken praeses klimt dan immers naar de stoel aan de kop van de corona, vooraan in de zaal. Graag feliciteert de club dan ook haar nieuwe senior, Vondel.

Dit jaar hernemen we daarnaast ook de pogingen om onze website up-to-date te brengen én te houden. Het is immers maar door het verzorgen van onze communicatie dat we onze waarden kunnen uitdragen naar de buitenwereld.

Maar aangezien er best wat werk op de plank ligt, daarover later ongetwijfeld meer…

Caeruleus clubavond: Kerstboomcantus

De kerstsbomen zijn alweer in volle bloei in menig huiskamer. De feestdagen zijn een klassiek moment om even stil te staan bij de dingen des levens… Maar vooral om met een goed gezelschap te vieren. Ook wij zetten de kerstboom uit, natuurlijk…
En dat doen wij met een goede cantus, 7 december is het zo ver.

En u gaat helpen! Slingers en kerstballen, daar bedanken wij voor. Wat u wel mag meenemen dat zijn al uw linten om deze tevens om uw schouder te dragen. Voor deze Kerstboomcantus verwachten wij immers dat de corona uit kerstbomen zal bestaan. Draag uw kring-, verenigings- en/of clublinten met trots.

En zo komt een einde aan het hoofdstuk 2015-2016

De tijd vliegt! De tijd voor alweer een nieuw werkingsjaar is aangebroken. Maar eer het zover is, eerst nog enkele felicitaties en woordjes van dank…

Vanwege afgelopen academiejaar…

 • We feliciteren allereerst allen die in 2015-16 ontgroend zijn: Delphi, Prik, Turbo, Bredero en Canvas.
 • We bedanken de zwaners voor het jaren lang brengen van broederschap aan onze corona: Sutske, Aargau en Bik.
 • We bedanken het praesidium van vorig academiejaar voor hun toewijding: Θάνος, Sutske, Diva en Chaos.

… en op naar het volgende!

 • En uiteraard feliciteren we het nieuw aangesteld praesidium en wensen hen in 2016-17 zeer veel succes toe:
  • Senior: Θάνος;
  • Vice-senior & magister schachtorum: Delphi;
  • Ab-actis: Prik;
  • Quaestor: Bredero.
 • Proficiat, tot slot, aan de nieuwe webmaster, K’naal, de nieuwe cantor, Sjeur, en de nieuwe kapitelheer, Raspoetin.

Ut vivat crescat floreatque Caeruleus!

Een nieuw blad in dit hoofdstuk…

Formidabel, geweldig, heerlijk. Het zijn maar enkele van de sentimenten die ik gisteren voelde tijdens onze doop. Caeruleus leeft, groeit en bloeit en de nieuwe lichting schachten is daar bij uitstek het bewijs van. Ronja de Roversdochter, Turbo, Bredero en Canvas hebben zich alvast onder onze kleuren geschaard en schuiven nu aan de schachtentafel, die al door Mello en Delphi wordt onderhouden. Dan is er ook nog een extra-muraal lid bijgekomen: Knaal is gisteren op één dag gedoopt én, als gevolg van onze verbroederingsformule met Ambifaarke, ontgroend.

Laat ik dit alles samenvatten onder één kernwoord: “trots”. Trots op het feit dat mensen interesse tonen in wat ons bezielt en begeestigt. Als ik zou zeggen dat je je niets mooiers kan voorstellen om te horen als praeses, dan zou dat een understatement zijn. Vandaar dat ik zeg dat ik me niets mooiers kan voorstellen als mens: ik mag mijn bezieling delen met een nieuwe generatie! Zoiets is fantstisch. De club heeft er sinds gisterenavond weer wat commilitones bij, één ouderejaars en vier schachten. Mensen met een sterk engagement binnen het studentenleven waarvan ik het volste vertrouwen heb dat ze ons als club aangenaam zullen verassen met hun zelfontplooiing en ontgroeningsopdracht doorheen dit jaar. Zoals ik al zei: jullie maken mij, als mens, trots!

Het moge duidelijk zijn: wees welgekomen! Voel jullie thuis, voel jullie goed. Schacht zijn is een van de schoonste engagementen die je kan aannemen in het traditioneel studentikoos leven. Geniet er dan ook van nu het nog kan, voordat de tijd je gezapig inhaalt.

Als laatse bedank ik nog alle aanwezigen. Onze clubtafel was bijna regenboogsgewijs gekleurd; vervuld van nieuwsgierige mensen die eens wouden komen kijken, maar ook van mensen die van buiten Limburg zijn afgezakt. Bedankt voor de sfeer, de leute en de lach aan de corona. Bedankt voor jullie aanwezigheid. U moge altijd weer bij ons aanschuiven.

Senior Caerulei anno 2015-16 dixit.

Sutske is ontgroend, het praesidium 2015-16 is compleet!

Al twee maanden geleden hebben we aangekondigd dat Sutske verkozen was tot ab-actis/cantor voor het academiejaar 2015-16 bij Hoogstudentenclub Caeruleus, maar hij kon niet bij de ontgroening zijn… Het werd dan ook stilaan tijd om Sutskes vaardigheden te testen in een schachtenexamen en om zijn ontgroeningsopdracht te evalueren. Voor het examen is hij cum laude geslaagd. De ontgroeningsopdracht verdient een woordje uitleg.

“Verzin een manier om liederen aan te leren, zonder dat dit op een clubavond gebeurt,” zo luidde de essentie van zijn opdracht. Hiertoe heeft Sutske de Facebook-pagina “Rondgezang & Gerstenat” opgericht. Niet veel later zouden hij en Sjeur onder de vleugels van dat project de codexcoëfficiënt ontwikkelen, een soort van zelftest om te toetsen hoe het met je liederenskennis gesteld is. Het moge gezegd worden: niemand van de corona had bij het geven van die opdracht door hoe groot dit uiteindelijk zou uitpakken. Rondgezang & Gerstenat, overigens vernoemd naar dat ene liedje op bladzijde 183, werd al snel meer dan een eenvoudige ontgroeningsopdracht en ontgroeide heel vlug de Caeruleaanse corona. Volk uit vele studentensteden heeft nu al deelgenomen aan deze test. Een welgemeende proficiat voor deze prestatie!

Nu is Sutske niet alleen weg uit de schachtenstal: hij mag ook rechts van de senior zitten. Tevens staat hij te popelen om zijn liederenkennis te verspreiden als cantor van Caeruleus. We wensen Sutske veel succes met beide ambten en melden met vreugde dat ons praesidium voor het academiejaar 2015-16 compleet is. Sutske heeft zich sinds 7 september 2015 vervoegd bij Θάνος (X), Diva (XX) en Chaos (QU) als ab-actis-cantor.

Ut vivat crescat floreatque Caeruleus!

P.S.: neem vooral eens vooral eens een kijkje op Rondgezang & Gerstenat.