Leven! Groeien! Bloeien!

7 jabuari is een datum die iedere Caeruleaan hoog draagt. Ook dit jaar werd er weer uitbundig gevierd dat de club een jaartje ouder werd. Zoals wel vaker het geval op deze schone gelegenheid, greep het praesidium ook dit jaar de kans om enkele laattijdige dopen en ontgroeningen een plek te geven.

Haiku mocht de schachtenstal verlaten nadat ze met vrucht haar schachtenexamen aflegde. Dat actief clublid zijn ‘werkendag‘ is, heeft ze vanaf cantus I mogen ervaren: ze werd direct aangesteld als meter van een van de nieuwe schachten…

Want inderdaad: de club is weer twee leden rijker: Assurancetourix werd het petekindeken van CTRL en Haiku ontfermt zich de komende tijd als meter over Horta. En ons Kardia, die zag dat het goed was!

Tijd nu om uit te kijken naar de volgende semester. Maar daarover vertellen we hier op een later tijdstip graag verder…

Stilstaan bij het einde van het semester…

Het leek alsof het jaar nog maar net begonnen was. Maar een omwentelling van de aarde om de zon verder en 2019 is niet meer. (Of zoals onze vrienden van Ambifaarke het zouden zeggen: “De winter ging, de zomer kwam, het jaar dat was voorbij.”) En met de Dies Natalis die voor de deur staat, vinden ook wij het tijd om eens terug te blikken op afgelopen semester…

Het lijkt nog niet zo heel lang geleden dat we bij Sutske in de tuin rond de tafel zaten tijdens de zomerbarbecue. De vakantie was toen ei-zo-na gedaan en daags nadien zouden we aan het nieuwe academiejaar gaan beginnen. Die avond nog werd Haiku weer welkom geheten rond onze clubtafel. Een maand later kreeg ze dan het gezelschap van Jekyll / Hyde, Essay, Knex en Bayeux.

Daarnaast was er ook het samen leutig doen op de jeneverfeesten, het samen de beentjes strekken op TD’s, het deelnemen aan studentikoze quizzen, het drinken van menig Chouffkes bij het Ambifaarke, een bezoek aan het Zangfiëst van de Bokkereyers en het schenken van krambambouli op de kerstmarkt van Hockey,… Kortom: we hebben het leuk gehad.

Nu het semester naar haar einde loopt, kijken we ook al eens graag naar wat nog komen gaat! Zo viert de club over een aantal dagen dat het weer zeven jabuari is. We komen samen tijdens een etentje om daarna onze maandelijkse cantus aan te vangen. Naar horen zeggen verwelkomen we dan ineens ook twee extra schachten in de stal. En wie weet staat er zelfs een ontgroening op stapel!

Kijken we wat verder dan een week van hier, dan denken we aan verbroederingen, het tot vrucht komen van ontgroeningsopdrachten, samen de lente vieren en – uiteraard – weer heel wat zevende avonden van de maand om samen op te cantussen!


We wensen ieder van ons maar ook ieder van jullie graag toe dat het komende semester er ook weer een moge worden van studentikoze vreugde en plezier. Dat onze mooie tradities en onze vriendschappen versterkt moge worden en dat we met ons allen gespaard moge blijven van (al te veel) herexamens! Kortom… Een gelukkig Nieuwjaar aan allen!

Zo dopen wij een schacht!

Gisterenavond verwelkomde HSC Caeruleus vier nieuwe leden. Graag stellen wij u voor:

  • Bayeux, u voordien gekend als Naomi
  • Jekyll / Hyde, u voordien gekend als Dries
  • Knex, u voordien gekend als Jonas
  • Essay, u voordien gekend als Laurine

Wij heten hen een warm welkom en hopen dat ze een mooi schachtenjaar tegemoet gaan!

Op de foto ziet u vlnr: Schachtenmeester Kardia en haar vier nieuwe schachten Jekyll / Hyde, Essay, Knex en Bayeux. Haiku, die reeds schacht was, staat niet op de foto.

Aan het begin van het jaar…

Vorige maand vierden we het einde van de zomer op onze jaarlijkse Oude Zakken-barbecue. Het was het ideale kader voor de mededeling dat Haiku terug werd opgenomen in de schachtenstal én het bespreken van de prospectie van onze nieuwe schachten. (Maar over hen vanavond meer! Dan posten we een foto van onze nieuwe schachtenstal!)

Hieronder een klein beeldverslag!

Na de barbecue werd er verzamelen geblazen op onze vaste cantuszolder, waar we tijdens een intieme cantus ineens ook de start van het nieuwe academiejaar vierden. Ietwat chaotisch, met veel leute en zowaar een muiterij vloog de club er stevig in…

Zwanenzang 2019

Afscheid

Het is telkens een speciaal moment: afscheid te moeten nemen van commilitones met wie je een aantal jaren lief en leed gedeeld hebt. En ja… Je weet heus wel dat het geen vaarwel is, maar een tot ziens. Maar toch. Het is iets wat je voelt, vanbinnen.

Dit jaar namen we afscheid van Patrona, Prik en Verzet. We wensen hen veel geluk in het leven van de Werkmens en we nodigen hen alvast uit om – wanneer het hen in de agenda past – zeker nog eens langs te komen…

Het bestuur is volledig. Leve Vondel I!

Nadat vorige maand het kiesconvent alvast een praeses vond in Vondel en een vice in Tsaar, werden nu ook de andere functies ingevuld*. Zo werd Kardia door het convent verkozen tot nieuwe schachtenmeester. Sutske neemt nog eens een jaartje de rol van ab-actis op. De functie van quaestor werd bij aanstelling ad-interim toebedeeld aan Tsaar.

vlnr: Vondel (X), Sutske (A), Kardia (SM) en Tsaar (XX, Q)

*De administratieve functies van webmaster en cantor werden eveneens tijdens het convent van vorige maand toegewezen. Die functies worden respectievelijk ingevuld door Sutske en Sjeur.

Een nieuw begin: Caeruleus XVIII

De clubavond in juni duidt voor menig Caeruleaan op het einde van een afgelopen werkingsjaar. Maar natuurlijk weten we allemaal dat dit einde ook een nieuw begin inluidt: een nieuwbakken praeses klimt dan immers naar de stoel aan de kop van de corona, vooraan in de zaal. Graag feliciteert de club dan ook haar nieuwe senior, Vondel.

Dit jaar hernemen we daarnaast ook de pogingen om onze website up-to-date te brengen én te houden. Het is immers maar door het verzorgen van onze communicatie dat we onze waarden kunnen uitdragen naar de buitenwereld.

Maar aangezien er best wat werk op de plank ligt, daarover later ongetwijfeld meer…