Ontgroening

Ons standpunt

Net zoals de doop, ziet de ontgroening er bij Caeruleus anders uit dan bij de gemiddelde studentenclub of -vereniging, waar het vaak slechts overmatig drinken (je maximum + 5 of 10) en daarna in half bewustzijn iets over trouw te mompelen, zonder je de volgende dag nog iets van het geheel te herinneren. Hoewel vele van onze leden bij een vereniging zijn en dit ook gedaan hebben, is dit niet de sfeer die we wensen voor onze eigen club.

De ontgroening is de kroon op je schachtentijd. Gedurende deze periode hebben we je als schacht geholpen jezelf te ontwikkelen en je plaats te vinden in de studentenwereld, dit ook door je ontgroeningsopdracht te vervullen. Met je ontgroening vieren we dat je nu klaar bent om de toekomstige schachten dezelfde opleiding, vorming en vriendschap te kunnen geven.

De ontgroening bij Caeruleus

Eerst en vooral krijgt elke schacht een ontgroeningsopdracht, die hij onder het jaar moet uitvoeren (zie verder). Na het resultaat van deze opdracht te evalueren kan de ontgroening beginnen. Net zoals de doop, vindt de ontgroening plaats op een cantus.

Eerst wordt er een schriftelijk ontgroeningsexamen afgenomen waar de kennis van het traditonele studentenleven & geschiedenis, het Diepenbeeks/Hasseltse studentenleven en de clubkennis wordt getest. Vervolgens geeft de schachtenmeester een korte speech over het belang van de ontgroening en presenteren de schachten hun ontgroeningsopdracht. Daarna staan de schachten recht achter de schachtentafel en worden ze vergezeld door hun peter of meter. Eén voor één worden ze tot voor de praeses geleid. Op dit moment staan ook alle ouderejaars recht. Daar zweren ze op het schild trouw aan de club en haar beginselen, waarop de praeses hen tot commilito verklaart. Het clublint wordt over de rechterschouder gehangen, en de ontgroende schacht krijgt zijn/haar clubpetje en een accolade van de senior. Onder het zingen van het clublied (refrein of eerste strofe) neemt de schacht plaats in de corona.

Wanneer alle schachten zijn ontgroend, overhandigd de schachtenmeester het lint dat rond zijn/haar linkerschouder hing aan de praeses. Vervolgens geeft de praeses een korte toespraak, en wordt een Salamander ter heil van de nieuwe commilitones ingezet.