Doop

Ons standpunt

De studentendoop is altijd een onderwerp van discussie geweest. In een aantal studentensteden werden de publieke dopen aan banden gelegd nadat een aantal schandelijke praktijken aan het licht kwamen, maar in veel gevallen gebeurt dit echter nog steeds.

Bij Caeruleus is het echter anders. Zoals vele traditioneel gerichte clubs zijn wij van mening dat de doop een leuk en plechtig evenement moet zijn, voor zowel dopeling als ouderejaars. De schachtendoop volgt dan ook de codex, zonder er een vettige boel van te maken. De dopeling wordt gewoon op een cantus gedoopt, zonder dat hier opdrachten of iets dergelijks aan te pas komen.

De doop bij Caeruleus

Om een indruk te geven van een typische doop, beschrijven we hier kort hoe een doop er ongeveer bij ons uitziet.

De doop gebeurt op een gewone cantus. In het begin zijn de dopelingen echter niet aanwezig. De cantus wordt zoals normaal geopend door de praeses, en na een korte inleidende speech worden de kandidaten één voor één de zaal binnengeleid. Het licht in de zaal is ondertussen gedimd en er wordt de kandidaat een peter of meter toegewezen, meestal volgens faculteit of onderlinge relaties. Onder het zingen van ‘Wat komt er van de berg?’ (tekst: zie codex) wordt de kandidaat de clubtafel rondgeleid door de peter of meter.

Vervolgens verlaten peter/meter en kandidaat de clubzaal weer, en wordt al het licht gedimd, uitgezonderd twee kaarsen op de schachtentafel. De schachtenmeester doopt dan de kandidaten één voor één. Na het uitspreken van een aantal rituele formules, giet hij de schacht een lepeltje bier over het voorhoofd, en legt hem een lepel zout op de tong. De schacht drinkt vervolgens zijn glas ad fundum uit. Het licht wordt weer aangestoken, en de schachten krijgen hun clublint over de linkerschouder. Na een accolade (omhelzing) nemen de schachten plaats aan de tafel, waarna de cantus vervolgd wordt.