De 3 basisprincipes

De werking van de hoogstudentenclub Caeruleus steunt op de drie pijlers: Het traditionele principe, bijdrage aan het studentenleven & respect voor elkaar.

1. Het traditionele principe

Caeruleus houdt de oude tradities van het studentenleven in ere, zij het met een moderne interpretatie. Dit houdt in dat liederenkennis een belangrijk aspect is. Er wordt echter ook veel belang gehecht aan respect voor de cantus. Mensen bewust neerdrinken is niet toegestaan, toedrinken gebeurt alleen uit respect en in beperkte mate. Mensen die zichtbaar aan/over hun dranklimiet zijn, worden bierimpotent verklaard. De cantus is voor ons een gezellig samenzijn onder vrienden, waar iedereen drinkt naar zijn eigen capaciteiten.

2 Bijdrage aan het studentenleven

Al onze schachten en commillitones worden verwacht op hun eigen manier zoveel mogelijk een meerwaarde te leveren aan het studentenleven. Dit kan gaan van het ondersteunen van verenigingen als actief lid tot functies binnen een praesidium van een plaatselijke vereniging. Andere manieren kunnen zijn: het aanheffen van mindere bekende liederen op cantussen, de geschiedenis van het plaatselijke studentenleven vast te leggen of deelnemen aan studentenvertegenwoordiging.

3 Respect voor elkaar

Alle commilitones van Caeruleus gaan op een respectvolle manier met elkaar om. De schachten bewijzen eer aan de ouderejaars en worden door de ouderejaars op een constructieve manier gesteund. De band tussen de Caerulianen is een voor het leven. Een commilito van Caeruleus weet dat hij/zij altijd kan rekenen op de andere commilitones. Alle commilitones van Caeruleus respecteren de regels en de tradities van de andere Limburgse clubs en van de O.A.B. clubs, zonder echter haar eigen principes te verloochenen.

Opgesteld door prosenior Puck