Werking

Caeruleus wordt voorgezeten door een vierkoppig praesidium, namelijk een praeses (voorzitter), maior schachtorum (schachtenmeester), quaestor (penningmeester) en ab-actis (secretaris). Deze worden bijgestaan door (eventueel) een cantor (voorzanger), magister capituli (kapittelheer – zie OAB) en magister reticularum (webmaster). Het praesidium organiseert de activiteiten, en heeft het volledige beslisrecht. De cantor zingt voor op cantussen en leert nieuwe liederen aan, de kapittelheer verzorgt de contacten bij de OAB en de webmaster onderhoudt de website.

De hoofdactiviteit van Caeruleus is de cantus, deze is ook opengesteld voor gasten, om zo de studentikoziteit nog beter uit te dragen. Verder organiseren we nog clubavonden, rollingen, leuke feestjes en verschillende andere activiteiten.