Het eerste lustrum (2007-2008)

In de zomer werd er traditioneel alweer gebarbecued tijdens het RimpelRock weekend. De locatie was ditmaal Bleu zijn woonst. Deux kon er officieel haar ontgroeningsopdracht presenteren en Tsjip bracht een monoloog over de Caeruleaanse geschiedenis. De aanwezigen vonden dit voldoende en Tsjip werd ontgroend. Daarna werd een verkiezingsconvent georganiseerd. De club maakt zich klaar voor het lustrumjaar en verscheidene ideeën werden gelanceerd.

Op 19 september volgde de officiële overdrachtscantus in de Borly. We mochten delegaties van Mereta en Plutonica begroeten. Eveneens werd al meteen de schachtenstal uitgebreid: Face kreeg het gezelschap van Reynaert en Karbon. De doop van Karbon kwam als een verrassing: hij was aanwezig als gast en vond het zo leuk dat hij er meteen bij wou. Een andere aanwezige, later bekend als Laafje, maakte de afspraak met Puck dat ze zich liet dopen van zodra de schachtenmeester deftig Latijn kon.

Op donderdag 28 september organiseerde de club een pokertornooi in de Borly. Het aantal deelnemers viel wel wat tegen. Klamme Hand ging lopen met de hoofdprijs. Daags nadien bezocht een Caeruleus delegatie de Plutonica openingscantus. Woensdag 3 oktober organiseerde Caeruleus voor de tweede maal een lezing te Diepenbeek. Dit keer was het onderwerp “Gaudeamus igitur -over studentenliederen en studentenliedboeken” en werd Herr W uitgenodigd. Daarna gaf Bleu nogmaals zijn lezing over de geschiedenis van het Limburgse studentenleven. Jammer genoeg waren er niet veel aanwezigen op deze avond.

Op 4 oktober vond er een zangconvent – minicantus plaats om het vat van het pokertornooi op te krijgen. Tijdens deze avond kwam Laafje bij de club. Begin november volgde er een gastencantus. Officieel was dit een gastencantus, begon de cantus als de Tsjip- en Chimpcantus na een forumdiscussie maar al gauw werd het een retrocantus toen Tsjip, geveld door ziekte, de hamer aan Bleu gaf. Puck kon er niet bij zijn dus zat Maggie de schachtenstal voor. Tijdens deze cantus werd er nogmaals gedoopt, en trad Parel toe tot Caeruleus.

Een week na de cantus vond er een algemeen convent plaats, waar de statuten van de club herschreven werden. Dit convent werd voorafgegaan door een schachtenconvent. Daags nadien gaven Maggie, Bleu en Reynaert present op de Dies Natalis cantus van Plutonica. En twee weken later volgde de eerste gezellige avond op de unief. Vlak voor de examens volgde er nog een gezellige avond op de unief. Na de trimesterexamens in december, vond er op zaterdag 22 december nogmaals een cantus plaats in de Borly. Tijdens deze “wereldorgasmedagcantus” ontdekte menig Caeruleaan een groot aantal dubbelzinnigheden in de codex. Stiff zwaande op deze geslaagde avond, na een tweede worp brak zijn glas in stukken. Tien Caeruleanen brachten oudejaarsavond samen door in stijl op het galabal van StuRa, georganiseerd door BMW, Deux en Volvo.

Ondanks de examens, verzamelden op maandagavond 7 januari verschillende Caeruleanen in café Het Hemelrijck te Hasselt, om bij het betere Belgische bier te klinken op de 5de verjaardag van de club. Het nieuwe kalenderjaar bracht een wijziging in het bestuur, Deux werd Maior Schachtorum at interim omwille van persoonlijke problemen van voorgaande schachtenmeester. 29 januari vond de eerste cantus plaats van het nieuwe academiejaar in de Borly waar Ellen aanvaarde om zich kandidaat te stellen om gedoopt te worden. 5 februari werd ze gedoopt tot Proton in het StuRa lokaal op de unief.

26 februari werden Begijntje en Virtu samen gedoopt op de verjaardagscantus. Virtu werd gedoopt en ontgroend als Commilito extra-muros aangezien hij lid is van onze verboederde club Plutonica. Zijn trotse peter is Maggie, extra-muros van Plutonica. Begijntje genoot van een versnelde ontgroening aangezien ze ex-student is in Diepenbeek. Tom-Tom kreeg de eer om haar peter te worden. De eerste week van maart werd gehuldigd als de allereerste lustrumweek van Caeruleus. Zaterdag 1 maart kwamen alle Caeruleanen samen gezellig dineren in de Geletterde Mens, te Hasselt. De enigen die ontbraken waren de schachten met uitzondering van Laafje en Reynaert. Zelfs de drie stichters waren van de partij en maakten de bijeenkomst volledig. De dresscode was avondkledij en plenis coloribus, behalve de senior, hij had zijn eigen creatief idee hierover. Na de geëntertainde speech van de senior met hulp van enkele geïnteresseerde aanwezige klanten volgden ook een woordje door Maggie en door Bleu. Na 5 jaar is Caeruleus uitgegroeid tot een hechte vriendengroep die de geest van de codex naleeft, iets waar onze stichters zeker trots op zijn. Tijdens het aperitief bracht Stiff enkele leuke Caeruleutoons aan het licht met speciale aandacht voor het “Ginger Breeding Program”! Na een rijkelijk gevulde avond gingen een aantal Caeruleanen de stad onveilig maken. De Nacht en het Hemelrijk mochten eraan geloven, een aantal drankjes en leuke babbels brachten de avond tot een mooi einde. De tweede lustrumactiviteit stond in het teken van Reynaert zijn ontgroeningsopdracht: de Stonecutters mission met ribbekes à volanté. Na de maaltijd verwende Reynaert ons met zijn geslaagde ver-Caeruleaanste versie van de Stonecutter’s song. Deze maaltijd werd gevolgd door een zeer geslaagde Voskesnacht, het was een heus feestje en Caeruleus/Ambifaarke deed er nog een schepje bovenop: Sjeur, Haggis en Tom-Tom brachten life een aantal leuke liedjes. De derde, eveneens geslaagde lustrumactiviteit was de lustrumcantus waar het Ambifaarke, Plutonica, Castrum en zelfs SOS op onze uitnodiging waren in gegaan. Elke prosenior kreeg de gelegenheed om een deel van de cantus te leiden, een leuke en eervolle geste van de senior. Ze hebben er immers allen aan bijgedragen dat Caeruleus nu zo sterk bloeit. Haggis kreeg als eerste de eer en vervolgens pro-senior Bleu en medestichter Maggie om nog eens met de seniorhamer te zwaaien om de corona op het rechte pad te houden. De maand werd afgesloten met de verwelkoming van Mitu en Tamirat in Zaventem. Bleu en Annelies kregen de toelating om hun twee adoptiekinderen, Mitu en Tamirat, te gaan ophalen in hun geboorteland, Ethiopië. Hun thuiskomst lieten we natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Met een bende Caeruleanen waren we van de partij in Zaventem om hun te verwelkomen in België. Al snel kregen Mitu en Tamirat hun pre-clubnamen mee, zijnde Wusha en Neenee.Dit clubjaar kende een heuse uitbreiding aan commilitones: op de ontgroeningscantus werden achtereenvolgens Reynaert, Laafje, Parel, Karbon, Face en Begijntje ontgroend. Op de laatste clubavond werd het nieuw bestuur verkozen en overgedragen op de cantus waarbij Tsjip de hamer overhandigde aan de nieuwe senior, Reynaert.