De tweede generatie (2006-2007)

Puck en Llama lieten als senior en schachtenmeester er geen gras over groeien, en planden op 18 mei een gastencantus. Tijdens deze cantus op het terras van de universiteit, werd Tom-Tom, student verkeerskunde en lid van het Agogica-praesidium gedoopt.

Tussendoor waren Bleu en Maggie present op de lustrumviering van onze Castrum-broeders. Aangevuld met de familie Malfait kaapte Caeruleus daar zelfs de hoofdprijs weg op de Highland Games voor clubs. De goede banden met Plutonica werden nog versterkt toen Maggie ge├»nstalleerd werd als nieuwe senior van Plutonica. Op 8 juli volgde dan een verbroederingscantus met onze Leuvense broeders te Diest. Tijdens die cantus in het “Gasthof 1618” werd de band bezegeld door het ondertekenen van een akte. In augustus volgde dan de zomerbarbecue bij Nokke, waar de couleurartikelen uitgewisseld werden. Het nieuwe academiejaar werd ingezet met een gezellige cantus in de Hollywood waar Sjeur van het Ambifaarke onze rangen komt versterken als “extra muros”. Kort daarna hield de club een gezellige avond bij Stiff.

Op 7 november volgde de tweede cantus, waar we Gandhi verwelkomden bij de club. Een weekje later hielden we opnieuw een rustige avond waar we Stroop bij de club verwelkomden. Kort daarna werden de rangen nog versterkt met Erreszet en Surpries. De club sprak tijdens het academiejaar haast wekelijks af op cantussen en fuiven van de verschillende Limburgse verenigingen, tijdens de Tequila Night van Prominos waren er zelfs 9 Caeruleanen tegelijk aanwezig, een record voor onze club. Op de Dies Natalis werd de oud-studentenbond “Oud ende Blauw” opgericht, om de contacten tussen de oud-leden te onderhouden. Tijdens de maand januari werd er een kleine rolling in Hasselt georganiseerd. De Dies-cantus ging door op 7 februari in de Borly, waar ook een afvaardiging was van Sodalis en Phercolica. Tijdens deze cantus werd de club verder versterkt met Tsjip, BMW en Deux. Het tweede semester lieten de Caeruleanen geregeld van zich horen: delegaties van de club bezochten heel regelmatig verenigingscantussen en cantussen bij de OAB-leden en de club organiseerde tijdens de cultuurweek van de Uhasselt een lezing over de geschiedenis van het Limburgse studentenleven. Ook starte de club met een wekelijkse sportactiviteit. Er volgde ook nog een verbroederingscantus met Ambifaarke, en een kleine interne cantus in de Borly. Op 5 juni volgde de ontgroeningscantus waar Tom-tom, Stroop, Deux en BMW ontgroend werden en Face de club komt versterken. Eveneens werd er tijdens die cantus duchtig gezipfeld.

Op 30 juni trouwde Nokke met Tom en de Caeruleanen konden dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Een vertegenwoordiging van de club was aanwezig tijdens de misviering, en vormde daarna een erehaag met blauwe en groene ballonnen. Ook bevoorraadde Caeruleus de andere aanwezigen met rijst. Tijdens de zomer verhuisde Maggie van Limburg naar Brussel en werd hierbij geholpen door een Caeruleus delegatie.